Liên hệ trực tiếp:

Trường TH xã Phố Lu

Xã Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai
lci-baothang-thxapholu@edu.viettel.vn