Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Số 3 Thị Trấn Phố Lu

Thị Trấn Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai
th.baothang.xapholu@gmail.com