Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 31
Năm 2021 : 632
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG

TRƯỜNG TH SỐ 3 TT PHỐ LU

 

 

            Số: 11/QĐ-TH3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Phố Lu, ngày  27 tháng  4  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 TT PHỐ LU

Căn cứ Thông tư  số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày  03 tháng 01 năm 2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 58/PGD&ĐT-NV, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào huyện Bảo Thắng;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1,     

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học số 3 TT Phố Lu năm học 2020-2021.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, cán bộ giáo viên, các tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
-
Cán bộ GV, NV, PHHS;
- Lưu
: HS.

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Nguyễn Thị Nga

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TH SỐ 3 TT PHỐ LU
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 27/QĐ-TH3PL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Trường tiểu học số 3 TT Phố Lu)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Tiếng Việt 1

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hin Lương, Trịnh Cam Ly.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Toán 1

Đinh Thế Lục (TCB), Phan Doãn Thoại CB, Nguyễn Phương Anh, Nguyển Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Đạo đức 1

 

Phạm Quỳnh (Chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4.

Tự nhiên và Xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5.

Giáo dục Thể chất 1

Hồ Đắc Sơn (Tổng CB kiêm CB)

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.

Âm nhạc 1

Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Phùng Ngọc Hà, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7.

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà ThQuỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8.

Hoạt động trải nghiệm 1

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Ngoại ngữ

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip